PRISER OG VILKÅR

Vår timesats varierer fra kr 1040,-til kr 1 700,-eks mva og kr 1 243,75 og kr 2 125,- inkl. mva.
Minstepris pr time utenom fri rettshjelp er kr 1 380,-eks mva og kr 1 725,-inkl. Mva. (For arbeid utført av advokat). Dersom inntekts-og formuesforholdene tilsier det, kan oppdrag utføres under ordningen med fri
rettshjelp.

Arbeid utført av advokatfullmektig faktureres med kr 1150,- eks mva (kr 1437,50 ink mva).

Dette gjelder innenfor visse saksområder. Ta dette opp med advokat under første konsultasjon.
Vi går alltid gjennom oppdraget ved første konsultasjon og begge parter skriver under en
oppdragsbekreftelse.

Da tar vi også opp forhold som habilitet, fakturering, dekning under
forsikringsordning etc. Du får også et skriv med informasjon om vare generelle oppdragsvilkår og dine rettigheter.

Vi har faste priser pa enkle testamenter og samboerkontrakter/ektepakter. For tiden er dette hhv kr 2 500,-eks mva for testamenter og kr 3 000,-eks mva for samboerkontrakter/ektepakter. Dersom man ønsker både testamente og samboerkontrakt/ektepakt samtidig, gis det en pakkepris på kr 4 500,­
eks mva, dersom det er enkle avtaler. Ved mer kompliserte testamenter/avtaler vil det bli fakturert etter medgatt tid, og til vanlig timespris.