PRISER OG VILKÅR

Vår timesats varierer fra kr 1 700,- til kr 2 000,- pr time.
Minstepris pr time utenom fri rettshjelp er kr 1 700,- (For arbeid utført av advokat). Dersom inntekts-og formuesforholdene tilsier det, kan oppdrag utføres under ordningen med fri rettshjelp.

Arbeid utført av advokatfullmektig faktureres med kr 1200,-

Dette gjelder innenfor visse saksområder. Ta dette opp med advokat under første konsultasjon. Vi går alltid gjennom oppdraget ved første konsultasjon og begge parter skriver under en oppdragsbekreftelse.

Da tar vi også opp forhold som habilitet, fakturering, dekning under forsikringsordning etc. Du får også et skriv med informasjon om vare generelle oppdragsvilkår og dine rettigheter.

Generell prisliste:

Testamente > Etter medgått tid, dog minimum kr 4 250,-

Framtidsfullmakt > Etter medgått tid, dog minimum kr 4 250,-

Samboeravtale / ektepakt > Etter medgått tid, dog minimum kr 4 750,-

Framtidsfullmakt + testamente (pakke) > kr 7 500,-

Testamente / framtidsfullmakt + samboeravtale / ektepakt (pakke) > Kr 8 000,-

Engangskonsultasjon inntil en halv time > Kr 850,-

Alle priser er EKS mva, og det tilkommer 25% merverdiavgift.