ALLTID TILSTEDE FOR DEG

Vi ønsker å bidra til at våre klienter får gode løsninger på sine problemer.

Det er viktig for oss å være i tett kontakt med våre kunder, og vårt mål er at du skal oppnå kontakt med oss i løpet av en dag.

ADVOKATENE

ANN KRISTIN BOGEN

ADVOKAT

Direktenr : +47 92 44 82 89

Ann Kristin Bogen var ferdig jurist i 1994 og har etter dette hatt en allsidig praksis i forvaltningen.

Hun startet å jobbe på et trygdekontor i Oslo før hun gikk over til Toll- og Avgiftsdirektoratet. Deretter jobbet hun for Skattefogden i Oslo og Akershus og senere i Oslo kommunale pensjonskasse.

I 2000 flyttet hun til Vallset og begynte å jobbe i Forsvarets Bygningstjeneste, (Forsvarsbygg) og hadde ansvaret for oppfølging av Forsvarets bygg og eiendommer i region Øst.

Da helseregionene ble opprettet i 2002 begynte hun i Helse Øst RHF og var der med å bygge opp landets første Bestillerenhet. Hun hadde ansvaret for gjennomføring av offentlige anbud og inngåelse av avtaler med private leverandører av helsetjenester, både innenlands og utenlands.

Hun var også Helse Øst RHF sin representant i forbindelse med oppfølging av regelverket innen helseretten, og var ved flere anledninger leder for interregionale arbeidsgrupper på området.

I 2005 begynte hun som advokatfullmektig, og i 2007 etablerte hun sin egen advokatpraksis på Stange. Fra 01.09.2009 har hun holdt til I Sentrumsgården i Stange sentrum.

Bilde av advokatfullmektig Kristina Samnøy

KRISTINA SAMNØY KRONSTAD

ADVOKATFULLMEKTIG

Direktenr : +47 988 32 286

Kristina Samnøy, f. 1993, er opprinnelig fra Tønsberg og flyttet til Hamar sommeren 2013.

Hun har en bachelorgrad i rettsvitenskap fra Høgskolen i Lillehammer (nå Høgskolen i Innlandet), og ble ferdig utdannet jurist ved Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen, våren 2019. På masterstudiet spesialiserte Kristina seg innen politi- og påtalerett, og skrev masteroppgave med tittelen Påtalemyndighetens adgang til å henlegge straffesaker på grunnlag av kapasitetshensyn.

Kristina har tidligere hatt sommerjobb i Landax AS, der hun jobbet som salgskonsulent og operatør.

I perioden 2013 til 2017 jobbet hun i hjemmesykepleien i distrikt Vang ved siden av studiene.

I tillegg har hun lenge vært aktiv i frivillig barne- og ungdomsarbeid.

Hun har siden januar 2018 hatt en 40 % stilling som juridisk kontormedarbeider i Stange Advokatkontor AS. I 2019, høsten etter endt jusstudiet, startet hun som advokatfullmektig i firmaet.