HVEM ER VI

Et advokatkontor i sentrum av Stange med gode og dedikerte medarbeidere

HVA VI GJØR

Vi hjelper privatpersoner og bedrifter med små og store oppdrag.

HER ER VI

Lokalisert i Stange kommune, sentralt i Hedmark Fylke.

RING OSS GJERNE PÅ TLF : 90 22 50 00

LANG ERFARING

Ann Kristin Bogen var ferdig jurist i 1994 og har etter dette hatt en allsidig praksis i forvaltningen.

Hun startet å jobbe på et trygdekontor i Oslo før hun gikk over til Toll- og Avgiftsdirektoratet.

Deretter jobbet hun for Skattefogden i Oslo og Akershus og senere i Oslo kommunale pensjonskasse.

VARIERT BAKGRUNN

I 2000 flyttet hun til Vallset og begynte å jobbe i Forsvarets Bygningstjeneste, (Forsvarsbygg) og hadde ansvaret for oppfølging av Forsvarets bygg og eiendommer i region Øst.

Da helseregionene ble opprettet i 2002 begynte hun i Helse Øst RHF og var der med å bygge opp landets første Bestillerenhet. Hun hadde ansvaret for gjennomføring av offentlige anbud og inngåelse av avtaler med private leverandører av helsetjenester, både innenlands og utenlands. Hun var også Helse Øst RHF sin representant i forbindelse med oppfølging av regelverket innen helseretten, og var ved flere anledninger leder for interregionale arbeidsgrupper på området.

I 2005 begynte hun som advokatfullmektig, og i 2007 etablerte hun sin egen advokatpraksis på Stange. Fra 01.09.2009 har hun holdt til I Sentrumsgården i Stange sentrum.

BRED KOMPETANSE

Hun er fast oppnevnt bostyrer i konkursboer. Utenom dette jobber hun i hovedsak med arveoppgjør, erstatning og barne- og familiesaker i tillegg til strafferett – både som forsvarer og bistandsadvokat.

Ann Kristin Bogen har hatt flere styreverv innen helse og idrett. Hun har bl.a vært styremedlem i Feiringklinikken og HIL Svømming, Ankerskogen Svømmehall KF, Hernes Institutt og nestleder i HaGL Fallskjermklubb.

Hun har også vært 2. visepresident i Norges luftsportforbund 2011-2013.